Védjegy és domain név ütközése


Hogyan lehet jogi úton fellépni egy domain névvel szemben?

1. Fellépés a regisztráció előtt

A Domainregisztrációs Szabályzat szerint a .hu-s domain nevekkel szebeni fellépés lehetséges a domain név végleges regisztrációja előtt. A domain nevek a igénylés benyújtása után nyilvánosan meghirdetésre kerülnek a Nyilvántartó várólistáján. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.

Akinek jogos érdeke fűződik a domain név végleges regisztrációjának megakadályozásához, panaszt nyújthat be az igénylés ellen és az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A panaszt a igénylés meghirdetésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni egy regisztrátoron keresztül. A határidő elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását nem lehet kérni, a 8 napos határidőt meghosszabítani nem lehet. A Tanácsadó Testület az igénylés megfelelőségével kapcsolatban egyedi állásfoglalást hoz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain név az adott Igénylő számára delegálható-e. Abban az esetben, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy az adott domain név nem delegálható, a végleges regisztrációra nem kerül sor és a domain név szabaddá válik. Amennyiben a panasz benyújtásánál a panaszos jelzi, hogy az adott nevet igényelni kívánja, a törlés napjától számított 60 napig az adott domain névre csak a panaszos jogosult új igényt benyújtani. Az egyedi állásfoglalások nyilvánosan megtekinthetők a Nyilvántartó honlapján. A Tanácsadó Testület eljárása díjköteles, jelenleg a Tanácsadó Testület eljárásának díja 40.000,- Ft + ÁFA minden egyes domain név után, amellyel szemben panasszal éltek. A díjat az eljárásban vesztes fél viseli.

2. Fellépés a regsztráció után

A domain név regisztrációja után bírósági úton vagy Alternatív Vitarendezési eljárás (ADR) útján lehet fellépni. A bírósági úton történő fellépés jellemzően védjegy alapján, védjegybitorlás jogcímén történik.

Az Alternaítv Vitarendezési Eljárásban az eljáró döntnök azt vizsgálja, hogy az adott igénylés a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatába ütközik-e.

A regisztrációs döntnök a domain név visszavonását vagy a kérelmező javára történő átruházását rendelheti el, ha a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

  • a) a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

  • b) kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Az ADR eljárás díjáról tájékozató a Alternatív Vitarendező Fórum (Infomediátor) honlapján megtekinthető.

védjegy és domain név, domain védjegy, domain regisztráció

->finalize(); ?>