A domain név fogalma

Mi a domain név?

A domain név (vagy „tartománynév” vagy „doménnév”) a számítógépek azonosítására szolgáló névtartomány. Az Internetre csatlakozó összes számítógépnek egyedi azonosítója, ún. IP-címe (Internet Protocol) van (amely pl. így nézhet ki 216.151.212.175). A domainnevek valójában ezen nehezen megjegyezhető IP címeket teszik könnyen megjegyezhetővé. Egy példával illusztrálva, a www.iplaw.hu-ból az iplaw.hu maga a domain név.

Léteznek felső szintű tartománynevek (angol elnevezéssel Top Level Domain, továbbiakban TLD), amelyek – végződésük alapján – alapvetően két nagy csoportba oszthatók:

- általános felső szintű domainek (angol névvel: generic TLD, továbbiakban: gTLD), ilyen pl.: a .com, .net, .info., .org stb.

- az országok felső szintű domaineire (angol névvel: country code TLD, a továbbiakban ccTLD), ilyen pl. a magyar .hu végződés

Az internetes címekben a felső szintű domainnevek előtt találhatók az ún. másodszintű domainnevek (Second Level Domain: SLD), amelyek általában magát az internetcím tulajdonosát azonosítják (ld. a fenti példán az "iplaw" tagot). Fontos jellegzetesség a domain nevek esetében az, hogy nem létezhet párhuzamosan, ugyanazon név alatt két domain név. Ez teszi igazi értékké a vállalkozások számára, mivel az üzleti tranzakciók teréül szolgáló világhálón kizárólagosan azonosíthatják magukat.

domain név fogalma, domain név definíció

->finalize(); ?>