Miért forduljak ügyvédhez?

Miben segíthet az ügyvéd? Kötelező-e ügyvédhez fordulnom?


Mindenekelőtt fontos leszögezni, egy védjegybejelentés elkészítéséhez és benyújtásához nem kötelező ügyvédi ellenjegyzés, tehát nem feltétlenül szükséges ügyvédhez fordulni, mindazonáltal az alább részlezett okok miatt általában ajánlott.

Egy a védjegyjogban jártas ügyvéd ugyanis

  • még a védjegybejelentés benyújtása felvilágosítást tud adni arról, hogya megjelölés oltalmazható-e egyáltalán védjegyként. Ennek keretében az ügyvéd állásfoglalást tud adni arról, hogy rendelkezik-e a bejelenteni kívánt megjelölés megkülönböztető képességgel, vagy fennáll-e más olyan kizáró ok, amely a megjelölés lajstromozását megakadályozhatja;
  • tanácsot tud adni azzal kapcsolatban, hogy megfelelő-e a választott megjelölés. Elképzelhető ugyanis, hogy a bejelenteni kívánt ábrás megjelölés helyett célszerűbb szóvédjegy bejelentése, vagy éppen fordítva;
  • segítséget tud nyújtani a védjegy árujegyzékének összeállításával kapcsolatban. Abban az esetben ha a védjegy olyan árukra vagy szolgáltatásokra kerül bejelentésre, amelyek tekintetében később használatra nem kerül sor, az oltalom használat hiánya miatt megszűnése megállapításának lehet helye;
  • előzetes védjegykutatás keretében tájékoztatást tud arról nyújtani, hogy vannak-e olyan korábbi, összetéveszthető védjegyek, amelyek akadályt jelenthetnek a bejelentés lajstromozása szempontjából. Így kisebb anyagi ráfordítással előzetesen tájékozódni lehet, hogy érdemes-e a tervezett megjelölést védjegyként bejelenteni, vagy inkább ajánlott-e másik megjelölést választani. Egy bevezetett, felépített brand esetében sokkal nagyobb költséget és veszteséget jelent a márkanév megváltoztatása (nem beszélve arról a könnyedén elképzelhető esetről, amikor bitorlási eljárás keretében kötelezik a védjegyjogosultat a megjelölés használatának abbahagyására és kártérítés fizetésére), amely költség és veszteség könnyedén elkerülhető a bejelentés előtt egy megfelelő megjelölés megválasztásával.

A védjegyek bejelentésén és a védjegykutatáson kívül léteznek olyan eljárások, amely során a törvényben előírt kötelező jogi képviselet miatt nem kerülhető meg pl. ügyvéd igénybe vétele. Tipikusan ilyen eljárás a védjegybitorlási eljárás.

 

védjegy ügyvéd, védjegy jogász, védjegylevédés

->finalize(); ?>