Alapvető tudnivalók a védjegyekről

A védjegy fogalma

 
1. Mi a védjegy? Mi a védjegy fogalma?

A védjegy az árujelzők egyik - talán legfontosabb - fajtája, olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg és amely alkalmas a védjegyjogosult áruinak és szolgáltatásainak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésére:

védjegy fogalma

2. Milyen módokon szerezhető Magyarországon érvényes védjegy?

Három úton szerezhető Magyarország területére érvényes védjegy:

Magyarországon érvényes védjegy

A magyar nemzeti védjegyek esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala végzi a megjelölések lajstromozását. A nemzeti úton tett bejelentéseknél az oltalom csak Magyarország területére lesz érvényes. Magyarországra érvényes védjegy szerezhető európai uniós úton is, az európai uniós védjegyek lajstromozását a spanyolországi Alicante városában található Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala végzi. Az európai uniós védjegyek esetében egyetlen bejelentéssel és eljárással az Európai Unió 28 tagországára szerezhető oltalom. A Magyarországot megjelölő nemzetközi bejentéssel is szerezhető hazánk területére érvényes védjegy. A védjegybejelentésekről további tudnivalók, részletesebb összefoglalók a vedjegylevedes.hu oldalon olvashatók.

2. Milyen megjelölés részesíthető védjegyoltalomban? Mi lehet védjegy?

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (röviden: a védjegytörvény) szerint védjegyoltalomban részesíthető minden olyan megjelölés, amely grafikailag ábrázolható és alkalmas a megkülönböztetésre.

A védjegytörvény példákkal szolgál, hogy milyen megjelölések oltalmazhatók védjegyként. Ilyen különösen:

a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
b) betű, szám;
c) ábra, kép;
d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
f) hang
g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele.

3. Milyen megjelölés nem részesíthető védjegyoltalomban? Mi nem lehet védjegy?

A védjegyoltalom alól kizárt például az olyan megjelölés, amely:
- Nem ábrázolható grafikailag
- Nincs megkülönböztető képessége
- Formaspecifikus kizáró okok (áru jellege, funkcionalitás)
- Közrendbe, közerkölcsbe ütközik
- Megtéveszti a fogyasztókat
- Rosszhiszeműen került bejelentésre
- Állami felségjelzés, egyéb kitüntetés védjegyként történő bejelentése
- Vallási jelkép védjegyként történő bejelentése
- Lajstromozott földrajzi árujelző védjegyként történő bejelentése
- Korábbi védjeggyel ütközik (azonosság, összetéveszthetőség, jóhírű védjegy)

4. Hogyan keletkezik a védjegyoltalom?

A védjegyoltalom a védjegy lajstromozásával, a bejelentés napjára visszaható hatállyal keletkezik. A védjegyoltalom a védjegy bejelentésétől számított 10 évig tart, mely további 10-10 évekre korlátlan számban meghosszabbítható. A védjegyoltalom tartalmát, a jogérvényesítés feltételeit a védjegytörvény részletesen tárgyalja.

5. Mi a védjegy árujegyzéke?

A védjegy mindig meghatározott árukra és szolgáltatásokra állhat oltalom alatt, a védjegy árujegyzéke ezeknek az áruknak és/vagy szolgáltatásoknak a listája, a védjegyoltalom terjedelmét ez a lista határozza meg. A védjegy bejelentésekor meg kell határozni azokat az árukat és szolgálatásokat, amelyekre az oltalmat igénylik, az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre az oltalmat igényelni lehet, a Nizzai osztályozás rendszerezi.

6. Mennyibe kerül egy védjegy lajstromozása?

Magyar nemzeti védjegynek 3 áruosztályra történő lajstromozásának Hivatali díja jelenleg 74.800,-Ft. A díjakról részletes tájékoztató az SZTNH díjjegyzékében található.

 védjegy, védjegyoltalom, védjegy levédése, védjegy bejelentés, védjegy árujegyzék

->finalize(); ?>